The word open

Fremtidens skole er bygget på delingskultur

I en sak publisert på NRK 26. september beskrives en kjent problemstilling, nemlig at piratkopiering av læreverk er blitt hverdagskost i flere norske grunnskoler. Lærere klager på for dårlige lærebøker og gjør seg til lovbrytere gjennom at de kopierer fra bøker og annet materiale som er underlagt loven om opphavsrett. Vi i Creative Commons Norge mener det er viktig at alle lærere i den norske skolen forholder seg til lovene som regulerer deres mulighet til å kopiere.

Også utenfor skolen er dette et problem. Noen ganger kan selv små brudd på opphavsretten, gjort i god tro, få store konsekvenser. Et eksempel er Loddefjord idrettslag som for et par år tilbake brukte et bilde av det norske flagget i forbindelse med 17. mai, uten å spørre fotografen om lov, for så å måtte de punge ut med 5.000 kroner. 

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Kopinor, Steffen Handal i Utdanningsforbundet og KS uttaler seg alle om den “kritiske situasjonen” som den norske skolen og lærerne har havnet opp i, men her mener vi at det er et svært viktig element som mangler i diskusjonen.

Delingskultur i norsk skole

Det gledelige er nemlig at det finnes en veldig enkel løsningen på problemet. Den digitale delingskulturen er i dag godt utviklet globalt. Denne delingskulturen bygger på at digital bøker, læringsressurser og andre kilder blir underlagt det som kalles en fri lisens. Den mest brukte av disse er Creative Commons. Denne lisensen gir alle som ønsker det lov til å gjenbruke digital bøker, annen tekst, film og lyd uten å spørre om lov, men under gitte forutsetninger. Tillatelsen for å gjenbruke har opphavsmannen gitt på forhånd ved å bruke denne lisensen. De meste brukte av Creative Commons lisensene tillater også gjenbruk av kommersielle aktører, noe som gir spennende muligheter for forlag og og bedriftere som utvikler teknologi for bruker i norsk utdanning.

Norsk skole står ovenfor en betydelig omveltning i forbindelse Fagfornyelsen 2020 og det blir helt avgjørende at man nå bygger en aktiv og lovlig delingskultur blant lærere og elever for å kunne tilby oppdaterte læremidler for fremtiden. Et viktig perspektiv for fremtidens skole er også at eleven skal skape mer selv og da må de kunne gjenbruke, endre og dele det materialet de jobber med. Det finnes idag allerede mange gode ressurser som det er lovlig å kopiere fra. Et eksempel er Nasjonal Digital Læringsarena(NDLA) i den videregående skolen, mens det for grunnskolen er få norske ressurser som tillater gjenbruk og deling. 

For å være rustet til å skape fremtidens skole må vi tenke nytt, vi må bygge delingskultur!

Det er også viktigere en noen gang å involvere lærerne i prosessen. Læremidlene blir best når læreren slippes til og de kan definere hva som er best for deres elever, noe frie digitale læringsressurser legger veldig godt til rette for. 

Vi står midt i en overgang fra “Gutenbergs paradigme” hvor bøker ble produsert og distribuert, til en digital fremtid hvor bøker er regnet som utdaterte nærmest før de er kommet frem til eleven, og hvor lærebøker nesten alltid kombineres med andre former for læringsressurser. For å være rustet til å skape fremtidens skole må vi tenke nytt, vi må bygge delingskultur!

Denne posten ble publisert på digi.no 2. oktober 2019.

chevron_left
chevron_right