Bidra

Bidra

Ønsker du å bidra til Delingsbazaren? Her finner du informasjon om hva du tjener på å bidra og hvordan du går frem.

Hvorfor bidra?

Norsk offentlig sektor gjennomfører årlig IT-investeringer for milliarder av kroner, blant annet i programvareutvikling og prosjektgjennomføring. Selv små forbedringer kan føre til store besparelser og økt kvalitet på IT-tjenestene offentlig sektor tilbyr.

Som leverandør av slike tjenester vil du på Delingsbazaren få økt eksponering mot dette markedet og synliggjøring av deres tjenester og programvare.

Er du ansatt i offentlig sektor, og besitter programvare eller prosjektbeskrivelser, er det stor gevinst i å dele programvare og prosjekterfaringer med andre aktører i offentlig sektor. Andre kan ta i bruk det du har laget og dra nytte av dine erfaringer, og samtidig bidra til å forbedre kvaliteten og komme med verdifulle tilbakemeldinger. Videre kan du dra tilsvarende nytte av det andre har publisert på Delingsbazaren.

Hvordan bidra?

For at vi skal kunne lage en beskrivelse av ditt bidrag, enten det er programvare, prosjektbeskrivelse eller leverandøromtale, trenger vi en del overordnet informasjon.

Trykk her for å bidra med et prosjekt
Trykk her for å bidra med programvare
Trykk her for å bidra med en leverandør
Trykk her for å bidra med en lenke

Det er en forutsetning at du har rettigheter til all informasjon du sender inn, samt at du gir Friprogsenteret rettigheter til å publisere denne informasjonen på Delingsbazaren og andre nettsteder i regi av Friprogsenteret. Informasjonen må som minimum oppfylle kravene i lisensen CC BY-SA 3.0.

Friprogsenteret forbeholder seg retten til å avvise innsendte forslag uten nærmere forklaring.

Friprogsenteret forbeholder seg retten til å slette eller endre innholdet i innsendte forslag, eller i allerede publisert materiale.

Friprogsenteret forbeholder seg retten til å endre vilkårene uten varsel.