Bidra med en leverandør

Bidra med en leverandør

Leverandører publiseres i oversikten over leverandører.

Det er en forutsetning at leverandører som meldes inn i hovedsak baserer sin portefølje på fri programvare, eller som minimum har en sterk portefølje av fri programvare.

Alle felter må fylles ut!

[contact-form-7 id=”145″ title=”bidrag_leverandor”]