Fri programvare – litt bakgrunn

All programvare har en lisens, også fri programvare. Det er lisensen som forteller hva man har lov til å gjøre med programvaren. Fri programvare gir leverandører og kunder flere muligheter.

For å kunne dele programvaren din med andre, eller ta i bruk programvare andre deler med deg, må programvaren ha det man kaller en fri lisens. En oversikt over frie lisenser finner du hos Free Software Foundation. Blant de mest brukte lisensene finner man GNU General Public License (GPL) og Berkley Software Distribution (BSD). Hvilken lisens du bør velge avhenger av en lang rekke faktorer. Er du usikker på hvordan du går frem for å velge lisens, kan du kontakte oss i Friprogsenteret.

For mer informasjon om fri programvare kan du også besøk Wikipedia.

Full frihet med fri programvare

Fri programvare er som all annen programvare, det er ingenting ved koden som er annerledes. Det eneste som skiller fri programvare fra annen programvare, er at man får mer frihet i forhold hva man kan gjøre med den.
Fri programvare er en forretningsmodell som brukere og leverandører av programvaren har valgt å benytte.

Dette gir leverandøren en rekke fordeler, for eksempel større og raskere utbredelse, reduserte salgs- og markedsføringskostnader, samt raskere utvikling av ny funksjonalitet og feilretting, for å nevne noe.

For deg som kunde betyr mer frihet økt forutsigbarhet, eierskap over egne IT-løsninger og full fleksibilitet. Som kunde bestemmer du selv hvordan du skal bruke programvaren, du bestemmer selv hvilken leverandør du vil benytte, du kan tilpasse programvaren til dine behov og du kan dele programvaren med andre, dersom du ønsker det. Friheten kan du for eksempel benytte til å bytte leverandør for å få raskere levering, økt kvalitet og bedre økonomi.

FOSSR 2013 – utdrag

Linken i avsnittet over fremhever trendene i programvaremarkedet. I 2011 og 2012 var viktigste årsaken til å benytte fri programvare å unngå leverandørbindinger, i 2013 viser undersøkelsene at kvaliteten i programvaren er den viktigste grunnen.

Kvalitet
Hvorfor gir fri programvare bedre kvalitet for deg? Fri programvare kulturen handler nettopp om å dele og gjenbruke og gir nettopp den effekten at alle ønsker å forbedre koden til eget og andres bruk.

Frihet fra leverandørlåsing
Leverandørlåsing er en stor utfordring også i software bransjen.

Hvilke konsekvenser gir leverandørlåsing for din anskaffelse? Om du har behov for å forandre på koden må du tilpasse deg leverandørens planer og du har ikke selv mulighet for å gjøre det eller å kjøpe tjenesten hos andre.

Vil en forsikre seg om at programvaren ikke har bugs eller bakdører, må man kun stole på leverandørs utsagn.

Ved bruk av riktig lisens i din anskaffelse kan du unngå å bli fanget i denne låsen. Fri programvare gir deg all den frihet du trenger for å gjøre nettopp det du ønsker til en hver tid, med de ressursene du selv rår over.

Endringshastighet og tilpasninger av programvare er ofte en utfordring. Med fri programvare trenger du ikke å følge leverandørens “roadmap prison”, du kan selv bestemmer når, hvor og hvordan.

Tilgang til stor global kodebase
Den store globale kodebasen gjør at ditt prosjekt får lavere oppstartkostnad fordi en starter med all kode som er tilgjengelig. Så tilpasser og utvikler du koden til ditt prosjekt, for så å dele og sette den i produksjon. Deling gjør at kode som du selv har skrevet kan verifiseres og forbedres av andre.

Hvem bruker fri programvare?

Det kan høres både vanskelig og komplisert ut å dele og gjenbruke programvare. Heldigvis har mange store bedrifter, organisasjoner, kommuner og statlige etater gjort dette som en del av sin forretningsmodell allerede. Blant kjente internasjonale aktører finner vi Netflix, Google og Wikipedia, og i Norge har vi kjente aktører som VG, BBS, Elkjøp, Gjensidige, Meteorologisk institutt og Statens kartverk, for å nevne noen. Vi har og mange gode eksempler fra kommunal sektor slik som Oslo, Elverum, Bergen, Narvik og Kongsberg kommune.

Fri programvare er den mest hurtigvoksende programvare miljøet i verden, for mer informasjon om fri programvares globale posisjon se The 2013 Future of Open Source Survey Results.

Se utdrag fra The 2013 Future of Open Source Survey Results (FOSSR) i neste avsnitt.

Hva er fri programvare?

Med fri programvare får man kontroll over IT-investeringene. Det er ingen som dikterer hva man kan gjøre eller hvilken leverandør som må benyttes. Man kan gjøre endringer i programvaren etter eget ønske, og man kan dele programvaren med andre.

Fri programvare er ikke gratis for bedrifter og organisasjoner. Selv om lisensen ikke alltid koster penger, kommer allikevel innføring- og levetidskostnader. Friprogsenteret har mange gode eksempler på at fri programvare allikevel kan spare store kostnader, føre deg raskere til prosjektmålet med høy kvalitet.