Farvel Facebook!

Vi har vært gjennom nok en uke med nyheter som dokumenterer hvordan Facebook og Instagram prioriterer egen profitt fremfor brukernes sikkerhet. Den massive dokumentasjonen av deres kunnskap om problemene på deres plattformer, og deres manglende vilje til å handle med integritet basert på denne kunnskapen, er overveldende. Vi kommer ikke bort fra at de som […]

Et nødbluss på vegne av vårt digitale demokrati!

Alle større utfordringer vi som samfunn står overfor har en digital dimensjon. Dette gjelder alle sektorer inkludert utdanning, samferdsel, landbruk, forsvar og selvsagt klima og miljø. Samtidig er samfunnskritiske institusjoner innenfor byråkratiet, regjering, storting og domstoler i dag helt avhengig av sin digitale infrastruktur for å løse sine samfunnsoppdrag.  Det er med andre ord ingen […]

Norges digitale selvråderett er utfordret

Når vi skal argumentere for digitalisering i offentlig sektor snakkes det ofte om lavere kostnader og bedre tjenester men for mange offentlige virksomheter er digital selvråderett og kontroll over samfunnskritisk digital infrastruktur minst like viktig. Det går sjelden mer en noen uker mellom hver gang vi leser om at nasjoners digitale suverenitet utfordres. Det kan […]

Hvorfor velger noen å dele åndsverkene sine gratis — og hvorfor kan det danne grunnlag for milliardverdier?

Ved inngangen til et nytt år har jeg reflektert litt rundt hvordan den digitale delingskulturen og utviklingen av den frie delen av internett har forandret verden helt grunnleggende de siste 30 årene. Da Linus Torvalds publiserte den første versjonen av Linux i 1991 markerte det starten på en fantastiske reise. Fri programvare har siden gått […]

Norwegian OER project H5P used by several hundred million worldwide

The open source and open educational platform H5P has seen fantastic traction of the last two years, reaching several 100 million users worldwide, with the H5P component installed in more than 40.000 websites. Last week it was announced that H5P is soon to be integrated into Moodle core, meaning that hundreds of millions of new […]

The landscape of digital literacy is changing

Earlier this week, I hosted a session at the mEducation Alliance Symposium in Washington. This years topic was Digital Literacy and Skills for Education and Development, and in our session, we dived into the changing landscape of digital literacy. After a great session with many of our partners in the early grade reading space, I have written […]

The word open

Fremtidens skole er bygget på delingskultur

I en sak publisert på NRK 26. september beskrives en kjent problemstilling, nemlig at piratkopiering av læreverk er blitt hverdagskost i flere norske grunnskoler. Lærere klager på for dårlige lærebøker og gjør seg til lovbrytere gjennom at de kopierer fra bøker og annet materiale som er underlagt loven om opphavsrett. Vi i Creative Commons Norge […]

OER and creative commons can help preserve Indigenous language

Indigenous languages matter for social, economic and political development, peaceful coexistence and reconciliation in our societies. Yet many of them are in danger of disappearing. The United Nations declared 2019 the Year of Indigenous Languages in order to encourage urgent action to preserve, revitalize and promote them. The world’s indigenous languages foster and promote unique […]

Kids in Kenya using Google Assistant

The last few days I have been working to design new features for the GDL with children in schools in Kibera (Nairobi), the largest urban slum in Africa. It has been a true privilege! The most important learning this week is that even a child living in a shed, without water and electricity can be […]

Open Source building blocks for OER

I am currently working on a project where we are identifying building blocks that could be used to develop Digital Public Goods. Digital public goods(DPG) are tools that serve to educate us, help us thrive in our professional lives, enrich our cultural experiences, and ultimately do good for the benefit of humankind. Examples of these […]

Next Page »