Hovedsiden

Hva er Delingsbazaren?

Delingsbazaren er en portal i regi av Friprogsenteret for å tilrettelegge for deling, gjenbruk og samarbeid om programvare som er utviklet for offentlige midler.

Norsk offentlig sektor gjennomfører årlig IT-investeringer for milliarder av kroner, blant annet i programvareutvikling og prosjektgjennomføring. Potensialet i økt deling, gjenbruk og samarbeid om slik programvare og prosjekter er enormt.

På Delingsbazaren finner du

Delingsbazaren visualisert

Programvare

Under programvare vil du finne informasjon om programvare som benyttes av offentlig sektor, samt hvilke prosjekter programvaren er benyttet i og hvilke leverandører som tilbyr programvaren i sin portefølje.

Prosjekter

Under prosjekter finner du informasjon om prosjektgjennomføringen, hvilken programvare som er benyttet i prosjektet og hvilken leverandør som er benyttet.

Leverandører

Under leverandører finner du informasjon om hvilken programvare de tilbyr i sin portefølje, samt hvilke prosjekter leverandøren har gjennomført.

Tips oss

Kjenner du til noe det kan være verdt å dele på Delingsbazaren? Da har du to alternativer:

  1. Hvis du besitter informasjonen selv kan du bidra via vårt skjema.
  2. Hvis du kjenner andre som besitter slik informasjon kan du tipse oss.