Lekser for Emma del 2 – Engelsk

Her er to tester som du kan gjennomføre når du har øvd på glosene.