Leverandører

Leverandører

I denne seksjonen finner du informasjon om leverandører av IT-tjenester til offentlig sektor, hvilken programvare de tilbyr, samt hvilke prosjekter leverandøren har gjennomført.

Norge har et stort og variert marked av IT-leverandører som tilbyr programvare og tjenester for offentlig sektor. Under finner du leverandører som har registrert seg på Delingsbazaren.