Rosetta Media

Rosetta Media

Rosetta Media arbeider i størst mulig grad med løsninger basert på fri programvare. De erfarer at det gir flere valgmuligheter for kundene, som setter pris på å ha eierskap til data og applikasjoner.

Rosetta Medias hovedprodukt er kunnskap og kompetanse, og er ikke bundet opp til én spesiell leverandør. Dette gjør at Rosetta Media ser dine behov som en nøytral tredjepart – og gi deg råd om hvordan din organisasjon kan redusere kostnader. Også IT-kostnadene. Deler av de økonomiske besparelsene som oppnås kan brukes på opplæring av brukerne, samt at man kan gi alle ansatte tilgang til moderne og effektive arbeidsverktøy.

Leverandørnavn Rosetta Media
Telefon 33 80 17 88
Nettadresse http://www.rosetta.no/
Produktkompetanse LibreOffice, OpenOffice, ODF, WordPress, GroupOffice, eFront, DokuWiki, Linux (Debian, Ubuntu m.m.)
Annen kompetanse Proprietære økonomisystemer.
Prosjekter Gruppevare og samarbeidsplattformer. Læringsplattformer. Kurs og opplæring innen fri programvare. Implementere sikre intranettløsninger basert på fri programvare. Webbaserte, kundeeide systemer for CRM og ERP som er integrert mot ODF (LibreOffice, OpenOffice.org). Se fullstendig liste hos Rosetta Media…