Om Christer

Jeg jobber til daglig som teknisk leder for Nasjonal Digital Læringsarena, og jeg er over snittet engasjert digitale læringsressurser og hvordan teknologi kan bidra til bedre læring. Jobben i NDLA har spesielt fokus på vidergående skole men

Jeg har tidligere jobbet i Friprogsenteret, KS, Microsoft, Fornyingsdepartemenetet og Oslo kommune.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *