Fri programvare – litt bakgrunn

All programvare har en lisens, også fri programvare. Det er lisensen som forteller hva man har lov til å gjøre med programvaren. Fri programvare gir leverandører og kunder flere muligheter.

For å kunne dele programvaren din med andre, eller ta i bruk programvare andre deler med deg, må programvaren ha det man kaller en fri lisens. En oversikt over frie lisenser finner du hos Free Software Foundation. Blant de mest brukte lisensene finner man GNU General Public License (GPL) og Berkley Software Distribution (BSD). Hvilken lisens du bør velge avhenger av en lang rekke faktorer. Er du usikker på hvordan du går frem for å velge lisens, kan du kontakte oss i Friprogsenteret.

For mer informasjon om fri programvare kan du også besøk Wikipedia.

Information in English

This is the website of the Norwegian Open Source Competence Center.

The Norwegian Open Source Competence Center is an independent competence center for open source and free software. We are working for increased knowledge that enables you to use profitable software to meet the demands of tomorrow, engaging encreased competition in the market, all by the use of free and open source software. Our goal is to initiate innovation, creating new jobs within the IT industry and enable sharing of data and software within the public sector. We are working closely with representatives from the private sector, public sector, universities, colleges and R&D.

The Norwegian Open Source Competence Center is founded by The Ministry of Government Administration and Reform.

If you would like to contact us, please use our contact form. It is in Norwegian, but should be pretty self-explaining.

Full frihet med fri programvare

Fri programvare er som all annen programvare, det er ingenting ved koden som er annerledes. Det eneste som skiller fri programvare fra annen programvare, er at man får mer frihet i forhold hva man kan gjøre med den.
Fri programvare er en forretningsmodell som brukere og leverandører av programvaren har valgt å benytte.

Dette gir leverandøren en rekke fordeler, for eksempel større og raskere utbredelse, reduserte salgs- og markedsføringskostnader, samt raskere utvikling av ny funksjonalitet og feilretting, for å nevne noe.

For deg som kunde betyr mer frihet økt forutsigbarhet, eierskap over egne IT-løsninger og full fleksibilitet. Som kunde bestemmer du selv hvordan du skal bruke programvaren, du bestemmer selv hvilken leverandør du vil benytte, du kan tilpasse programvaren til dine behov og du kan dele programvaren med andre, dersom du ønsker det. Friheten kan du for eksempel benytte til å bytte leverandør for å få raskere levering, økt kvalitet og bedre økonomi.

Webseminar for toppledere i offentlig sektor

Digitalisering av tjenester er viktigere for utvikling av offentlig sektor en noen gang tidligere, ofte som et strategisk verktøy for å møte utfordringene om krav til stadig nye tjenester. Foredragsholderne i dette webseminaret snakker om hvordan nettopp digitalisering kan spille en sentral rolle i å møte disse utfordringene og bidra til utvikling av bedre tjenester til innbyggerne. Du kan se foredrag fra toppledere som har sentrale roller innenfor digitalisering av offentlig sektor.

 

Lær Kidsa Koding

Vi i Friprogsenteret har samarbeidet med Lær Kidsa koding om å lage 15 instruksjonsvideoer til Kodetimene som arrangeres denne uka. De første klippene ble sluppet idag. Flere kommer frem mot fredag.

Instruksjonsvideoene tar for seg Scratch(utviklet på MIT) og Kodu(Microsoft) og de ulike mulighetene man har til å lære å lage programmer med disse plattformene.

FOSSR 2013 – utdrag

Linken i avsnittet over fremhever trendene i programvaremarkedet. I 2011 og 2012 var viktigste årsaken til å benytte fri programvare å unngå leverandørbindinger, i 2013 viser undersøkelsene at kvaliteten i programvaren er den viktigste grunnen.

Kvalitet
Hvorfor gir fri programvare bedre kvalitet for deg? Fri programvare kulturen handler nettopp om å dele og gjenbruke og gir nettopp den effekten at alle ønsker å forbedre koden til eget og andres bruk.

Frihet fra leverandørlåsing
Leverandørlåsing er en stor utfordring også i software bransjen.

Hvilke konsekvenser gir leverandørlåsing for din anskaffelse? Om du har behov for å forandre på koden må du tilpasse deg leverandørens planer og du har ikke selv mulighet for å gjøre det eller å kjøpe tjenesten hos andre.

Vil en forsikre seg om at programvaren ikke har bugs eller bakdører, må man kun stole på leverandørs utsagn.

Ved bruk av riktig lisens i din anskaffelse kan du unngå å bli fanget i denne låsen. Fri programvare gir deg all den frihet du trenger for å gjøre nettopp det du ønsker til en hver tid, med de ressursene du selv rår over.

Endringshastighet og tilpasninger av programvare er ofte en utfordring. Med fri programvare trenger du ikke å følge leverandørens “roadmap prison”, du kan selv bestemmer når, hvor og hvordan.

Tilgang til stor global kodebase
Den store globale kodebasen gjør at ditt prosjekt får lavere oppstartkostnad fordi en starter med all kode som er tilgjengelig. Så tilpasser og utvikler du koden til ditt prosjekt, for så å dele og sette den i produksjon. Deling gjør at kode som du selv har skrevet kan verifiseres og forbedres av andre.