Varnish en internasjonal fri programvare suksess

Internett en historie om delingskultur

Internett en historie om delingskultur I Denne korte informasjonsfilmen snakker Jimmy Wales(Grunnleggeren av Wikipedia, Håkon W. Lie og andre om betydningen av det åpne og frie internett.

Eierskap og kontroll viktigere en delingskultur

Mange snakker om gjenbruk og deling av løsninger i offentlig sektor, og det virker å være unison enighet om at fellesløsninger og felleskomponenter er veien å gå. Samtidig sliter mange kommuner og etater fortsatt med leverandørbindinger, det som kalles «vendor lock-in», som i praksis er et hinder i utviklingen av gode løsninger. I høst kunne […]

Bruken av Fri programvare øker voldsomt globalt

Fri programvare øker globalt, kvalitet på kildekoden og ønsket om å unngå leverandørbindinger er svaret på hvorfor.

10 fri programvaretips til kommuner

Her er tips til 10 fri programvare løsninger(inkludert FixMyStreet) som kommuner kan ta ibruk for å bedre innbyggerdialog og engasjemen.

Fri programvare – litt bakgrunn

All programvare har en lisens, også fri programvare. Det er lisensen som forteller hva man har lov til å gjøre med programvaren. Fri programvare gir leverandører og kunder flere muligheter. For å kunne dele programvaren din med andre, eller ta i bruk programvare andre deler med deg, må programvaren ha det man kaller en fri […]

Information in English

This is the website of the Norwegian Open Source Competence Center. The Norwegian Open Source Competence Center is an independent competence center for open source and free software. We are working for increased knowledge that enables you to use profitable software to meet the demands of tomorrow, engaging encreased competition in the market, all by the use of free and […]

Full frihet med fri programvare

Fri programvare er som all annen programvare, det er ingenting ved koden som er annerledes. Det eneste som skiller fri programvare fra annen programvare, er at man får mer frihet i forhold hva man kan gjøre med den. Fri programvare er en forretningsmodell som brukere og leverandører av programvaren har valgt å benytte. Dette gir […]

«Startpakke» for små bedrifter

For små bedrifter som er i oppstartsfasen eller ganske enkelt trenger å forbedre kundedialog eller bli mer synlig på internett er det mange muligheter for de som ønsker å bruke fri programvare.

Webseminar for toppledere i offentlig sektor

Digitalisering av tjenester er viktigere for utvikling av offentlig sektor en noen gang tidligere, ofte som et strategisk verktøy for å møte utfordringene om krav til stadig nye tjenester. Foredragsholderne i dette webseminaret snakker om hvordan nettopp digitalisering kan spille en sentral rolle i å møte disse utfordringene og bidra til utvikling av bedre tjenester […]

« Previous PageNext Page »