Programvare

Programvare

I denne seksjonen finner du informasjon om programvare som benyttes av offentlig sektor, hvilke prosjekter programvaren er benyttet i og hvilke leverandører som tilbyr programvaren i sin portefølje.

Mye programvare er utviklet for norsk offentlig sektor med offentlige midler. Det ligger et enormt uutnyttet økonomisk og erfaringsmessig potensial i å dele, gjenbruke og samarbeide om programvare, drift, utvikling og andre IT-tjenester.Under finner du en liste over programvare utviklet spesielt for offentlig sektor. Listen er basert på innspill fra leverandører, kommuner, fylkeskommuner, etater og andre instanser i offentlig sektor.

Har du bidrag til listen? Les mer om hvordan du bidrar.

På skrivebordet

Programvare Funksjon Plattform
Firefox Nettleser Linux / Mac / Windows
LibreOffice Kontorpakke (tekstbehandling, regneark, presentasjoner, tegning, database, formler) Linux / Mac / Windows
Blender behandling av 3D grafikk, 2D grafikk, videoredigering og spillproduksjon. Linux / Mac / Windows
Thunderbird E-post Linux / Mac / Windows
GIMP Bildebehandling Linux / Mac / Windows
Pidgin IM (Instant Messaging / chat) Linux / Mac / Windows

Administrative verktøy

Programvare Funksjon Plattform
MXA-meldinger mot Altinn Selvstendig applikasjon – håndterer meldinger mot Altinn
Bifrost Utskriftshåndtering
Erebus CalDAV Connector
EurekaJ Profilerings- og overvåkningsapplikasjon for servere og applikasjoner
Eurephia Autentiseringsmodul til OpenVPN
FOG Kloneverktøy (tidligere Free Ghost)
FriKomPort Kursadministrasjon
Koha Biblioteksadministrasjon
LedgerSMB ERP Linux / Mac / Windows
OTRS Ticket support-system Linux / Mac / Windows
Portico Estate Eiendomsforvaltning Linux / Mac / Windows
Zimbra gruppevare (e-post, kalender, oppgaver, kontakter, bedriftsintern IM, wiki og dokumenter)

Publiseringsløsninger (CMS)

Programvare Plattform
Drupal
Enonic CMS Community Edition
eZ Publish
Joomla!
WordPress

Operativsystemer

Programvare Plattform
Debian Linux
EasyPeasy — For netbooks Linux
Ubuntu Linux

Annet

Programvare Funksjon Plattform
FiksGataMi
Varnish