EurekaJ

EurekaJ

EurekaJ er en fri kildekode, standardsbasert profilering- og overvåkningsapplikasjon for servere og applikasjoner. EurekaJ tilbyr et JSON grensesnitt som gjør det mulig å samle inn statistikk fra tredjepartsapplikasjoner og agenter, som f.eks. CollectD og BTrace.

Utvikling av EurekaJ started i 2008, med en endelig versjon 1.0 klar i september 2011 og er en Java-basert overvåkningsapplikasjon som mottar, analyserer og presenterer statistikk. Statistikken tilbys brukeren i et enheltlig grensesnitt hvor brukeren har mulighet til å sammenlikne data, gruppere grafer og sette opp vaslingspunkter som varsles via Epost eller SMS når teskelverdier overskrides.

Fra og med versjon 1.0.5 har EurekaJ innebygget støtte for å motta data fra CollectD, via Plain-text protokollen.

Innsamlet statistikk kan visualiseres i sanntid, eller historisk.

Se demo.

InfoQ artikkel om EurekaJ.

Programvare EurekaJ
Lisens GPLv3
Utvikler Joachim Haagen Skeie
Programmeringsspråk Java
Plattform Java (JDK versjon 1.6 eller høyere), for integrasjon med CollectD må det kjøres på en Linux-plattform som støttes av CollectD.