FiksGataMi

FiksGataMi

FiksGataMi er en nettbasert løsning som lar deg rapportere feil, problemer og mangler til lokale myndigheter, for eksempel hull i veien, gatebelysning som ikke fungerer, tagging, søppel eller liknende. Du kan drifte løsningen selv, eller ta i bruk den eksisterende gratisløsningen på FiksGataMi.no.

FiksGataMi er den norske utgaven av FixMyStreet fra engelske mySociety. Den norske utgaven er oversatt og tilpasset norske forhold, og rapporterer innrapporteringer til korrekt myndighet, enten det er kommunen, fylkeskommunen, veivesenet eller andre.

Løsningen er et prosjekt i regi av NUUG, med støtte fra Friprogsenteret. Det kan lett lastes ned og tas i bruk også for andre formål, eller i andre land.

Programvare FiksGataMi
Lisens GNU Affero GPL v3
Utvikler mySociety og NUUG
Programmeringsspråk Perl
Plattform Linux