FOG

FOG

FOG er et Linux-basert kloneverktøy som kan erstatte kommersielle programmer som kloner maskiner, det vil si tar fullstendig backup av en maskin og legger dette over på tilsvarende maskiner i nettverket.

FOG

FOG installeres på en Linux-server, og benytter PXE-boot som gjør at alle maskiner sjekker opp mot serveren om det ligger en jobb og venter, før de booter normalt. Ligger det en jobb klar, utføres denne automatisk. En jobb kan eksempelvis være et nytt image som skal rulles ut, eller bare en liten programpakke. Maskiner kan automatisk slås av på gitte tidspunkt, automatisk logge ut ved inaktivitet, meldes inn i et domene, navngis, kobles til ulike skrivere, med mer.

Et genialt verktøy som forenkler hverdagen for IT-folk. Vi bruker systemet i skolene i Haugesund, tilsammen rundt 1200 klientmaskiner (Win XP/2000)

Pål Monstad, IKT-veileder for skolene i Haugesund

Programvare FOG
Lisens GPLv3
Utvikler FOG Project
Plattform UNIX/Linux (LAMP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *