FriKomPort

FriKomPort

FriKomPort er en komplett nettbasert løsning for registrering og administrasjon av kurs og kurspåmeldinger.

Kommuner arrangerer mange kurs og seminarer for sine ansatte og distribuerer kompetansehevende materiell. Til dette fungerer FriKomPort som en samlende portal for kursadministrasjon og distribusjon av opplæringsnyheter og kursmateriell. FriKomPort passer for alle organisasjoner som arrangerer kurs og opplæring for sine ansatte.

FriKomPort er en portal for kompetansenyheter, interaktive kurs og kurspåmeldinger. Administrasjonen av kurs forenkles, kompetansearbeidet synliggjøres og det interkommunale samarbeidet styrkes.

Løsningen håndterer kurs, instruktører, kommuner, lokaler og tjenesteområder. Ansatte får e-post ved kurspåmelding og når den automatiske ventelisten tildeler restplasser. Eksport av blant annet påmeldingslister og kurslister kan eksporteres til OpenOffice, Excel og PDF.

Løsningen ble opprinnelig utviklet for Kongsbergregionen, men er i dag i bruk i nærmere 100 kommuner og organisasjoner i Norge.

Programvare FriKomPort
Lisens GPLv2
Utvikler Know IT
Programmeringsspråk Java, PHP
Plattform LAMP