Koha

Koha

Koha er et integrert biblioteksystem som kan ta seg av de fleste oppgavene knyttet til administrasjon av bibliotek, uansett størrelse.

Koha er 100 % web-basert biblioteksystem. Prosjektet ble startet i New Zealand høsten 1999 og brukes i dag av tusenvis av bibliotek av alle størrelser over hele verden.

Koha har en publikumskatalog (OPAC) med mulighet for enkelt og avansert søk, avgrensing av søk med fasetter basert på innholdet i trefflister, beriking av poster med data fra ulike kilder, tagging, kommentarer og lister. Lånerne kan logge seg inn og se hva de har lånt, fornye lån, reservere dokumenter og få oversikt over utestående gebyrer.

Det interne grensesnittet tilbyr blant annet funksjoner for administrasjon av lånere, utlån og innlevering, purringer og gebyrer, avansert søk, katalogisering (med eller uten bruk av autoritetsregister), administrering av innkjøp, periodika, statistikk, import og eksport av data. Systemet støtter de bibliografiske formatene MARC21, UNIMARC og NORMARC.

Programvare Koha
Lisens GPLv2
Utvikler Koha Community
Programmeringsspråk Perl
Plattform Linux (web)
Leverandør Libriotech (norsk leverandør, i tillegg finnes omlag 30 internasjonale)