Kommunal eiendomsforvaltning

Kommunal eiendomsforvaltning

Bergen Bolig- og Byfornyelse (BBB) har utviklet et avansert FDV-system (Forvaltning, Drift og Vedlikehold).

Løsningen omfatter følgende moduler:

 1. Eiendomsdatabase — samling og organisering av bygg- og eiendomsopplysninger
 2. Drift og vedlikehold av bygg
 3. Helpdesk / meldingstjenester
 4. Dokument- og tegningsarkivsystem
 5. Serviceavtaler
 6. Elektronisk bestilling / fakturabehandling

Løsningen omfatter i dag:

 • Eiendomsregister
 • Utstyrsregister
 • Leietakerregister
 • Leverandørregister
 • Tegningsregister
 • Avskrivningsmodul
 • Helpdesk med mulighet for generering av behov, bestilling, HMS-rapport, med mer
 • Fakturabehandling med integrasjon mot Agresso
 • Serviceavtaler med prisbok, historikk på indeksregulering pr varelinje (renhold, vaktmester tjenester, brøyting, med mer)
 • Registering av behov for vedlikeholdsplanlegging (har element fra NS3424 for prioritering)
 • Bestilling av oppdrag via e-post (med kopling til senere faktura)
 • Frekvendsbasert vedlikehold med kvitterng for utført og oppslag til regulerende avtale
 • Lage generelle anbudsbeskrivelse med oppslag til NS3420-kode og bygningsdelstabellen.
 • Avskrivningsmodul for eiendommer og utstyr
 • Valgfritt språk (alle synlige tekster kan fritt konfigureres via oversettingstabell)
 • Brukeradministrasjon
 • Fakturabehandling med kopling til økonomisystem og oppslag til bestilling.
 • Webmail (IMAP og POP)
 • SMS-Gateway for kvittering av utførte oppdrag
 • HRM-modul (jobbkvalifikasjonskrav, oppgaver, ansattkvalifikasjoner)
Programvare Kommunal eiendomsforvaltning
Lisens lisensnavn
Utvikler utvikler
Programmeringsspråk programmeringsspråk
Plattform plattform