MXA (Message Exchange Altinn)

 MXA (Message Exchange Altinn)

MXA er en elektronisk ”postmann” som håndterer kommunikasjon i saksbehandlingen  mellom offentlig etat og bruker via Altinn. Komponenten holder også   orden på frister og varsler.

Patentstyret og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utviklet en selvstendig applikasjon som håndterer kommunikasjon mellom internt system for saksbehandling og Altinn. Valget om å utvikle en generisk modul (som kommuniserer via webservices) utenfor saksbehandlingssystemene, gjør at den kan tilkobles ulike produksjonssystemer. Dette bidrar til økt driftssikkerhet og fleksibilitet samt redusert kostnad og risiko ved utvikling og vedlikehold.

Sammen med Altinns meldingstjeneste gjør denne modulen det lettere å få på plass et helelektronisk saksløp. Begge etater mener at MXA er egnet for gjenbruk.

Kontaktpersoner: Freddy Strømmen(fst(at)patentstyret.no), Monika Meisler(mme(at)patentstyret.no), Helge Brugaard(heb(at)nve.no), Kirsten Westgaard(kwe(at)nve.no)

Programvare MXA (Message Exchange Altinn)
Lisens GNU3, GNU General Public License Version 3
Utvikler Visma Consulting AS
Programmeringsspråk Java
Plattform Tomcat