Prosjekter

Prosjekter

I denne seksjonen finner du informasjon om prosjektgjennomføringer i offentlig sektor, samt hvilken programvare og leverandør som er benyttet.

Årlig gjennomføres tusenvis av IT-prosjekter i offentlig sektor. Dessverre utnyttes erfaringene fra slike prosjekter i liten grad. Det ligger et betydelig økonomisk og kvalitetsmessig potensial i å dele erfaringene fra slike prosjekter.Under finner du en liste over prosjekter gjennomført i offentlig sektor. Listen er basert på innspill fra leverandører, kommuner, fylkeskommuner, etater og andre instanser i offentlig sektor.

Kommuner

 • GNUskole / Linux i skolen
 • Linux i Harstad-skolen
 • Oslo kommune portaltjenester, infrastruktur og fagsystemer som sosialsystem og boligsystem.
 • SOA plattformen Mule Soft i Bærum, Bergen, Asker, Drammen og Midt-telemark
 • Nettsider med Fri programvare
  25 kommuner, deriblant Ålesund, Vesetvågøy og Hadsel bruker Joomla med egen plugginn mot Kommuneforlagets tjenestekatalog. Utsira og Karmøy kommune bruker
 • Bergen kommune – fagsystem for boligadministrasjon
 • Frikomport – kursadministrasjon som hyllevare, 70 kommuner og offentlige virksomheter.
 • Svar Ut – felleskomponent på fri programvare, “Svar ut” er tilrettelagt som en fri programvarekomponent. All kode med tilhørende dokumentasjon er lagt fritt tilgjengelig.
 • Open SSO, Drammen kommune, Midt-telemark, Altinn og MinID.
 • Prosjektveiviseren fra Difi. Programvare og alt innhold er underlagt en fri lisens og mulig for gjenbruk
 • Spørreskjemaverktøyet Limesurvey hos Kongsberg, Bø, Nome og Sauherad.
 • Kongsberg kommune bruker OpenOffice og Linux på servere og i Skolen.

Fylkeskommuner

 • IP-telefoni hos Akershus og Buskerud
 • NDLA — Digitale læringsmidler for videregående skoler

Statlige etater

 • Husbanken
 • Forskningsrådet – saksbehandlingssytem som nå deles nå med Kulturrådet
 • Statens Karteverk, store deler av Kartverkets programvareløsning for distribusjon av kart er basert på fri programvare
 • NSB bruker fri programvare i sin satsing på digitale tjenester og internett.
 • Offentlig elektronisk postjournal (OEP).

Annet