GNUskole / Linux i skolen

GNUskole / Linux i skolen

GNUskole gir skolene i Randaberg kommune i Rogaland lavere driftskostnader, større eierskap og bedre kontroll over sine IT-løsninger.

En total Linux-løsning for 180 ansatte og 1240 elever i skolen basert på en diskløs tykk-klientløsning som driftes som om det var en tynnklient-løsning. Løsningen har dermed alle fordeler med tykke klienter med tanke på maskinkraft og hastighet, og med alle driftsfordelene til en tynnklientløsning.

Kommunens to store skoler har selvstendige innstallasjoner på hver skole som de drifter selv, med brannmur, filtjenere, LDAP-autentisering, hjemmekontorløsning, skrivertjener, webtjenere og DRBL-tjenere (diskløs tykk-klient). Skolene har koblet systemene sine sammen slik at elever og ansatte fritt kan bruke alle maskiner på alle skoler.

Prosjektet startet våren 2003 med rundt 100 maskiner. Nå drifters rundt 800 linux-maskiner med 6 DRBL-tjenere tilsammen på de to skolene. I tillegg er rundt 100 maskiner fordelt på bærbare Windows-maskiner og nettbrett.

I følge Odin Hetland Nøsen gir løsningen lavere driftskostnader, større eierskap og bedre kontroll på løsningen enn de ville hatt med en mer klassisk Microsoft-løsning. Det begynner å bli komplisert å sammenlikne Linux og Windows nå som skolelisenser til Microsoft Windows og Office kan være svært lave. Men deres påstand om lavere driftskostnadene ser de best når de sammenlikner løsningen med driftsfordelene den diskløse tykk-klienten har og bredden i tilbud til alle brukere opp i mot tilsvarende løsninger til Windows.

Skolene har et godt eierforhold til løsningen sin, som igjen medfører at misnøye med og feil i systemet (som det er lite av) raskt gjøres noe med – i og med at den som kan iverksette løsningen finnes på skolen. Linux er også så robust og stabilt at de har gitt ansatte og elever stor frihet i hva de har lov til på systemet. Dette fører igjen til at ansatte og elever har et eierforhold til brukerprofilen sin og ønsker å ta vare på det de har investert av tid og krefter inn mot IT-systemet.

Fri programvare har også gitt prosjektet muligheten til å skreddersy løsningen direkte inn mot skolens/brukernes behov. Faktisk er mulighetene så store at dette var en av de største utfordringene når de skulle slå IT-systemene på skolene sammen. Prosjektgruppen måtte bli enige om en plan på ting hvor de stod helt fritt til å velge akkurat slik de ville ha det.

Ved at de har valgt fri programvare som grunnlag for systemet kan også alle ansatte og elever ta med seg programvaren hjem. Hoveddelen av alle programmene de bruker finnes til alle tre vanlige operativsystemer, Windows, Mac og Linux, og de er flinke til å informere om at man har lov å laste ned denne programvaren helt fritt og gratis.

GNUskole / Linux i skolen http://www.gnuskole.no/
Firma / Organisasjon Randaberg kommune
Kontaktperson Odin Hetland Nøsen
E-post odin.nosen@randaberg.kommune.no
Telefon 470 11 873
Nettadresse http://www.gnuskole.no/
Dokumentasjon http://www.gnuskole.no/
Programvare CentOS 6.2 – filtjener og webtjener
DRBL på CentOS – system for diskløse tykk-klienter
pfSense – brannmur
NX (fri programvareutgaven FreeNX) – hjemmekontor
389DS – LDAP-autentisering
LDAP account manager – oppretting, endring og sletting av brukerinformasjon
Leverandør Egen IT-avdeling på skolen