Helsekompetanse.no

Helsekompetanse.no

helsekompetanse.no er en webbasert læringsporttal med kurs- og samarbeidsverktøyer for helsevesenet.

Helsekompetanse.no

Nasjonalt senter for telemedisin driver læringsportalen Helsekompetanse.no (CMS og LMS) som er hovedsaklig basert på Drupal.

På Helsekompetanse.no administreres katalog med påmelding til videokonferanseforelesninger, og inne i læringsplattformen kan man opprette kurs eller fagnett (samarbeidsrom) og knytte en rekke verktøy opp mot disse ved behov (som diskusjonsforum, dokumentdeling med revisjoner, chat, SCORM, og webinnhold i alle former, med mer).

Kurs og fagnett kan være åpne for offentligheten, lukket for en gitt gruppe eller beskyttet alle med konto på Helsekompetanse.no.

All videreutvikling Nasjonalt senter for telemedisin gjør på plattformen tilbakeføres til hovedprosjektene. Erfaringen er at med denne delingsmodellen får man en langt raskere utvikling av tjenestene.

Målgrupper

  • Kommuner
  • Non-profit-organisasjoner
  • Regioner
  • Statlige myndigheter
  • Undervisningsinstitusjoner
Prosjektnavn Helsekompetanse.no
Firma / Organisasjon Nasjonalt senter for telemedisin
Kontaktperson Kirsten Eriksen
E-post helsekompetanse@telemed.no
Nettadresse http://www.helsekompetanse.no/
Programvare Drupal
Leverandør Egenutviklet