Husbanken

Husbanken

Husbanken har gode erfaringer med å benytte seg av åpne standarder og fri programvare for sine kjernesystemer. Som en stor offentlig etat vet Husbanken hvor nyttig det er for andre å vite hvilke produkter og standarder som brukes.

Prosjektnavn Husbanken
Firma / Organisasjon Husbanken
Kontaktperson Harald Sørbu
E-post harald.sorbu@husbanken.no
Telefon 815 33 370
Nettadresse http://www.husbanken.no/
Programvare Spring Framework – åpent J2EE rammeverk
Linux – operativsystem
JBoss – applikasjonserver
JBoss Rules – regelverksmotor
Hibernate – ORmapping
Nagios – overvåking av systemer
MediaWiki
Eclipse – utviklingsverktøy
Apache – webserver
OTRS – brukerservice (Open Ticket Request System)
Maven – Bygging
CVS – Versjonskontroll
Endringshåndtering – Bugzilla
Monitorering – CruiseControl
Testverktøy – Selenium
Ytelse – JMeter
Åpne standarder XML – utvekslingsformat
WAI – Web Accessibility Initiative
Webservices – tjenester i forbindelse med SOA
Leverandør Husbankens egen IT-avdeling