NDLA

NDLA

NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid for å tilgjengeliggjøre digitale læremidler for videregående utdanning.

NDLA

NDLA (Nasjonal digital læringsarena) er et interfylkeskommunalt samarbeid for å tilgjengeliggjøre digitale læremidler for videregående utdanning. Som et ledd i dette arbeidet er det utviklet et tilgangssystem basert på Drupal. Tilgangssystemet er utviklet i samarbeid med Utdanning.no og fikk navnet dopler. NDLA har tatt på seg ansvaret å videreføre dette utviklingsarbeidet.

Tilgangssystemet har to perspektiver:

  • Ett lag tilgjengeliggjør kvalitetssikrede læringsressurser på en intuitiv og strukturert måte
  • Ett lag åpner for brukermedvirkning og deltakelse fra elever og lærere

Målgruppe

  • Undervisningsinstitusjoner
Prosjektnavn NDLA
Firma / Organisasjon NDLA
Kontaktperson Tommy Nordeng
E-post twn@ndla.no
Nettadresse http://ndla.no/
Dokumentasjon http://om.ndla.no/
Programvare Drupal
Leverandør Egenutviklet