Senter for IKT i utdanningen

Senter for IKT i utdanningen

[ingress]

FEIDE kobler seg til et BAS som hver tjenesteleverandør drifter. Dette prosjektet skal få i stand en kostnadseffektiv løsning på et BAS som alle kan sette opp selv.

Nøkkelinformasjon

Prosjektnavn Senter for IKT i utdanningen
Kunde Senter for IKT i utdanningen
Snorre Løvås
snorre.lovas@iktsenteret.no
85 41 90 71
http://www.iktsenteret.no/
Dokumentasjon http://www.feide.no/
Programvare benyttet OpenFeide
Leverandører Acando AS